Diëtiste Jacinta Moors
Maak een afspraak

Visie

Jacinta
Hallo! Mijn naam is Jacinta Moors. Ik ben in 1985 afgestuurd aan de Rega-school als diëtiste. Sindsdien probeer ik in mijn hoofdberoep als projectmedewerker preventieve gezondheidsheidzorg bij OCMW Genk en in mijn bijberoep als zelfstandige diëtiste mensen te motiveren gezonder te leven. Ik ben een door het RIZIV erkende diëtiste en lid van de Vlaamse Beroepsvereniging voor diëtisten (VBVD). U kan bij mij terecht voor voedingsadvies over:
 • Overgewicht of obesitas
 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten
 • Maag-darmproblemen
 • Chronische nierproblemen
 • Ondervoeding
 • Decubitus of doorligwonden
 • Chronische nierproblemen
 • Lactose- intolerantie
 • ...

Prijzen

Onder voorbehoud.

Terugbetaling dieetconsultaties door de mutualiteit of ziekteverzekering:

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Dit kan echter regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij je eigen plaatselijke mutualiteit. Daarnaast wordt er in bepaalde gevallen raadplegingen terugbetaald door de ziekteverzekering (RIZIV) bij een erkende diëtist, de patiënt moet dan enkel het remgeld betalen.
 • Voor patiënten in het voortraject diabetes (ter vervanging van de diabetespas) of zorgtraject diabetes: mits voorschrift van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.
Bijkomend heeft sinds 1 mei 2018 een subdoelgroep van het voortraject recht op terugbetaling voor diabeteseducatie bij een erkende diëtiste of diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts. Dit geldt voor patiënten met diabetes type 2 van 15-69 jaar én een BMI>30 en/of arteriële hypertensie, waarvoor de huisarts de nomenclatuur 102852 toepast.
 • Voor patiënten in het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie mits voorschrift van de arts: 2 consulten per jaar behalve voor patiënten in stadium 4 van de ziekte en patiënten in stadium 5. Zij krijgen respectievelijk 3 en 4 consulten van min. 30 minuten per jaar terugbetaald
 • Voor kinderen (6-17 jaar) met overgewicht en diabetes mits voorschrift van de arts of kinderarts: vanaf 1 april 2020 is er terugbetaling voorzien voor 10 consulten gedurende 2 jaar.

Maak een afspraak: 011/81 21 61

Contactinformatie:

Koningsbergweg 81, 3520 Zonhoven, België